Değerlerimiz

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,

Ülkesinin ve milletinin milli ve manevi duygularına sahip çıkan

Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,

Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek,

Olumlu kurum iklimi yaratmak,

“Yıldız Olma” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,

Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,