Ortaokul

Eğitimde İnsan Odaklı Yaklaşım.

Günümüzde iyi bir eğitim insanın hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmasını sağlar.

Belirlenen hedeflere ulaşmada ortaokul eğitiminin önemi büyüktür. Ortaokul sürecinde öğrencinin alacağı sosyal ve akademik eğitim kademe sonunda gireceği LGS sınav sistemini ciddi bir şekilde etkilemektedir. TEOG sisteminin yerine öğrencilerin gireceği LGS sınav sistemi ciddi bir çalışma ve takip gerektirmektedir. Okulumuzda öğrenci odaklı bir yaklaşımla tüm öğrencilerin eksikleri profesyonel bir şekilde belirlenip bunlara rehberlik idare ve veli olarak çözüm üretip öğrencinin gireceği sınavda başarıyı yakalamasını sağlıyoruz.

LGS ile iyi bir başarı yakalayan öğrenciler, iyi bir üniversitenin kapılarının anahtarını ellerine alırlar ve iyi bir mesleğin ilk adımlarını atarlar. Bu nedenledir ki; iyi bir meslek, iyi bir üniversiteden, iyi bir üniversite eğitimi, iyi bir liseden, iyi bir lise eğitimi iyi bir ortaokuldan, iyi bir ortaokul eğitimi, iyi bir ilkokuldan, iyi bir ilkokul eğitimi de iyi bir anaokulundan geçer.

Öğrencide Fiziksel, Zihinsel, Duygusal ve Sosyal Gelişim

 

Yıldızlar Koleji eğitim alanında “en iyi” olmak, “en iyiler” yetiştirmek için Anaokulundan Liseye kadar çalışmalarını, nitelikli, donanımlı, güler yüzlü kadrosuyla tüm gücüyle sürdürmektedir.

Alan öğretmenleri ile Rehberlik Servisimizin hazırlayacağı program doğrultusunda uygulanan etütlerle LGS Sınavı öğrencilerin kabusu olmaktan çıkıp, öğrencilerin günlük yaşamlarının bir parçası gibi olağan bir hal alacaktır.

Ortaokul döneminde öğrenciler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim ve değişimi yoğun olarak yaşarlar. Bu süreci kolaylıkla atlatabilmek, uyum sağlamak, sağlıklı ilişkiler kurmak , ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermek Yıldızlar Kolejin’deki  çalışmalarla hayat bulmaktadır.

Ortaokul eğitimin salt sınava yönelik bir çalışma olmadığı sınava hazırlık sürecinde öğrencilerde sosyal sporsal ve zihinsel gelişimi etkileyen etkinlikler çalışmalarda programların içerisinde yer almaktadır.Yıldızlar Koleji Ortaokulu öğrenciyi merkeze alarak onun varlığını geliştirici çalışmalar yürütmekte, öğrenci için iyi bir gelecek kapılarını aralamaktadır.